נקודת המוצא בקורס היא שהזכות לנהל אנשים אחרים שמורה למי שיודע לנהל את עצמו. לפיכך, מרבית המיומנות הנלמדות בקורס עוסקות בהבנת הדפוסים המחבלים ביכולת לייצר הצלחה וסיפוק לאורך זמן בתפקיד הניהולי.

השאיפה היא לפתח בכל ארגון שדרת ניהול המורכבת מאנשים בעלי חוסן נפשי וניהולי היודעים לנווט את עצמם, בסבך הארגוני, למקום מודע ומאוזן, ולמנף, בתוך כך, את הפוטנציאל הפנימי בכוח האדם הקיים לטובת הארגון, מטרותיו וייעודו.

ייחודיות הקורס:
• מבוסס על מודל עבודה "מצפ"ן ניהולי" הבנוי על ארבעה צירים המאפשרים זיהוי מקום וניווט עצמי למרכז המאוזן. ייחודיותו היא בפשטותו ובמיקוד שלו בניהול עצמי כמוביל למיצוי פונטנציאל ולהצלחה בחיים האישיים והמקצועיים.
• מתמקד בלמידה ספירלית ויישומית על בסיס ארבעה אלמנטים מרכזיים: משמעות, צרכים ומשאבים, פיתוח אחריות אישית ונוכחות (=מצפ"ן).
• מתמקד בגורם האנושי ובהבנתו ללא מסיחים – עוסק בשינוי תודעתי והתנהגותי.
• שם דגש על שינוי מהפנים אל החוץ ועל יכולת השפעה אופקית ואנכית.
• שם דגש על האחריות האישית כגורם מוביל לתחושת הצלחה, סיפוק אישי ולתרומה ועל הקשר החזק ביניהן.
• מספק כלי פשוט ומעשי לבדיקה עצמית ועצמאית, לניווט ולמבט-על.

Call Now Button