"…לימדת אותנו שהקשבה למוסיקה, היא רב ממדית, דרך התחושות בגוף, בנפש ובנשמה…ויכולה לעשות פלאים בזמן קצר" (סימונה)

Call Now Button