"ראוי לשבח הקורס שתוכנן, נבנה, והעברת החומר בו בוצעה על-פי סדר הנושאים, כך שהנושא שהועבר נתמך על יד החומר שהועבר במפגש הקודם"

Call Now Button